+421 38 221 21 21

Servis

Hneď po vzniku poistnej udalosti je potrebné nás kontaktovať kvôli tlačivám, zoznamu dokladov a ďalšiemu postupu!

Postup na mieste.


Bezprostredne po kolízii zistite situáciu na mieste nehody a nadviažte komunikáciu s účastníkmi dopravnej nehody. V prvom rade skontrolujte, či nie je niekto z účastníkov dopravnej nehody zranený (ak áno, poskytnite mu prvú pomoc a privolajte záchrannú službu ) alebo či nehrozí bezprostredná hrozba zranenia, poškodenia majetku, alebo znečistenia životného prostredia. Následne podľa potreby kontaktujte príslušné zložky integrovaného záchranného systému na čísle 112.

Pre nahlásenie poistnej udalosti prosím kontaktujte nášho poistného technika na čísle +421 918 024 240 alebo vyplnte formulár:

Nahlásenie poistnej udalosti formulár


 

Kedy je potrebné privolať políciu?

* ak došlo k usmrteniu alebo zraneniu osoby,
* ak došlo k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia (napr. poškodeného dopravného značenia, verejného osvetlenia),
* ak bola škoda spôsobená tretej osobe (poškodená budova alebo jej súčasť),
* ak došlo k úniku nebezpečných látok,
* ak je sporné určiť vinníka alebo vinník nechce uznať svoju vinu,
* ak škoda prevyšuje 1,5-násobok väčšej škody, podľa trestného zákona tj. 3983 EUR (120.000,-Sk) alebo škodu nevieme určiť,
* ak je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky,
* ak je nehoda v zahraničí.

Dôležité!
Úradné zistenie vinníka nehody podstatne uľahčí a urýchli postup pri likvidácii poistnej udalosti. Pri privolaní polície ku škodovej udalosti alebo dopravnej nehode sa vinník nevyhne pokute. Ak by aj polícia po telefonáte usúdila, že nejde o dopravnú nehodu, ale iba o škodovú udalosť, tento hovor je zaznamenaný na polícii a poisťovňa Vám nemôže krátiť poistné plnenie v sporných prípadoch z dôvodu nekontaktovania polície.

 

Odporúčame vykonať. ( v prípade, že škodu spôsobili vám )

* zadokumentovať situáciu po nehode fotograficky, kde bude zadokumentované postavenie vozidiel bezprostredne po nehode (viac pohľadov aj z diaľky s určitou výpovednou hodnotou),
* zapísať si totožnosť vinníka/spoluvinníka (meno, priezvisko, rodné číslo, číslo OP) a opísať si údaje o jeho zákonnom poistení a iné údaje potrebné pre poškodeného na uplatnenie nárokov na náhradu škody,
* vyplniť tlačivo „Záznam o dopravnej nehode“, ktorý by sa mal nachádzať v každom vozidle
* pred podpísaním akejkoľvek písomnej dohody medzi účastníkmi nehody si pozorne prečítajte jej obsah,
* prosím, uvedomte si, že ak ste poškodený, tak podľa zákona č. 381/2001 ste povinný váš nárok na náhradu škody preukázať nielen preukázaním poškodeného vozidla, ale vinník nehody musí byť jednoznačne určený,
* privolať políciu, ak nemáte istotu, že vinník nehody si splní povinnosti podľa § 10 zákona č. 381/2001 Z.z.. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ako napr. poskytnúť údaje potrebné pre uplatnenie nároku na náhradu škody, nahlásiť spôsobenú škodu poisťovateľovi v zákonnej lehote)

Dôležite!
Vo všeobecnosti platí zásada - nekonať unáhlene a pod nátlakom!
Ak potrebujete akúkoľvek pomoc, radu alebo si potrebujete overiť informácie, či už v prípade nehody alebo poruchy doma alebo v zahraničí, volajte ASISTENČNÚ SLUŽBU vašej poisťovne. Kontakt nájdete v asistenčnej karte. Ak si nie ste ostý, pokojne kontaktujte nás na tel. čísle +421 38 221 21 21 alebo priamo na nášho poistného špecialistu +421 918 024 240.

MOŽNÉ PROBLÉMY PRI LIKVIDÁCII POISTNEJ UDALOSTI V PZP:
* Neprivolanie polície
* Porušenie predpisov
* Alkohol
* Totálna škoda
* Výpočet všeobecnej hodnoty vozidla
* Dĺžka trvania likvidácie
* Vrak po nehode
* Doplnková výbava
* Časová cena – skutočná škoda

Zazmluvnené poisťovne: ( možná oprava aj pri inej poisťovni )

Generali Poisťovňa
Allianz Poistovna
CSOB Poistovna
Kooperativa Poistovna
Uniqa Poistovna
Komunálna Poisťovňa

FB Suzuki
FB Peugeot

Newsletter

Otváracie hodiny

Pondelok 8:00 - 17:00
Utorok 8:00 - 17:00
Streda 8:00 - 17:00
Štvrtok 8:00 - 17:00
Piatok 8:00 - 17:00
Sobota 9:00 - 13:00
Nedeľa zatvorené

Kontakty

BV Auto, s.r.o.,
Krušovská 4664
955 01 Topoľčany

IČO: 36566632
DIČ: 2021916292
IČ DPH: SK2021916292

Kontaktujte nás

  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  • +421 38 221 21 21

BV Auto. Všetky práva vyhradené - vytvoril www.mwshop.eu / www.mwmedia.sk - tvorba web stránok